• facebook

Konsoltrappa

En konsoltrappa – namn till denna trappa valdes enligt konstruktionens tekniska lösning – konsolidering. Konsoltrappa passar väl där inredning är minimalistisk och hemutrymme är inte överbelastat. Det är inte lätt att anpassa trappan med konsolkonstruktion för drift, eftersom en solid vägg behövs. Trappsteg monteras direkt på väggen. Det är en dyr trappa, eftersom trappsteg måste vara dubbel så stora som i andra konstruktioner. Metallram monteras i väggen.