• facebook

Trapptillverkning

Trapptillverkningsprocessen måste uppfylla huvudsakliga säkerhets- och bekvämlighetskrav. Bara då kan man börja fundera på dess hållbarhet och design. Ibland ger man inte tillräcklig uppmärksamhet till trappan. För att spara utrymme och pengar installerar man väldigt brant och smal trappa utan räcke som är obekväm att klättra upp på. Om man väljer rätt plats och form på trappan, behöver man mindre ytterligare utrymme. Trappan kan dessutom dekorera lokalen. Trappan ser alltid mer imponerande ut i icke-traditionell belysning. Utrymme under trappan kan användas för att uppvisa dekorativa detaljer. På grund av brist på höjd, är detta utrymme svårt att använda funktionellt för någon annan anledning. Inomhusväxter, konstverk och skulpturer passar dock alltid. Höga väggar vid trappan kan användas för bilder. Trappan kan bli den huvudsakliga designdetaljen om man ger mer uppmärksamhet till dess anpassning och design. Plats för trappan brukar förutses under konstruktionen. När trapphålet mäts, bör man bestämma sig om de tre beståndsdelarna i trappans tillverkning:

Hur ska trappan utformas.
Hur ska trappans konstruktion se ut och om den behövs (man bör utvärdera båda sina behov och möjligheter).
Hur ska räckets mönster se ut.

Efter trappmätningen, kommer ett förslag på en konsultation, en uppskattning och en trapplan att framläggas inom 1 – 2 vardagar. Alla trappsteg måste ha ett enhetligt höjdintervall. Trappan kan inte konstrueras på sådant sätt att alla trappsteg är 15 cm i höjden, medan det första eller det sista är 17 cm eller 14 cm. Om man vill konstruera trappan på rätt sätt, behöver man att markera tydligt den framtida våningsnivån som markeras på väggen i början och slutet av trappan. Man måste göra detta därför att trappan vanligtvis installeras tidigare än golvet.

Efter att ha kommit överens om trapplanen och uppskattningen, görs ett kontrakt där man framställer material, betalningsvillkor, installationsperiod, osv. På beställarens önskemål kan visualiseringen av trappan göras för bättre förståelse. Det tar 1 – 3 dagar. Visualiseringen är mycket nödvändig, eftersom den visar hur den valda trappan kommer att se ut. Den hindrar till och med ändringar eller justeringar som kan uppstå på grund av vissa problem angående uppformning eller val. Först väljer man formen, sedan kan detaljer, färger och räcket diskuteras, ändras och justeras.

Det tar 4 – 6 veckor från beteckningen av kontraktet till tillverkningen och slutmonteringen av trappan. Balken måste monteras innan slutbehandlingen (svetsning kan skada keramiska plattor och slutbehandlingen). En ram i metall kan till och med användas under konstruktionen. Nästa steg – trappsteg och räcke tillverkas samtidigt, men monteringen sker efter att golvbeläggningen är slutmonterad (det beror på hur snabbt beställarens slutbehandling sker). Trappstegen bör installeras innan slutbehandlingen (eller den första väggmålningen), eftersom den kan skadas under installeringen. Väggarna bör behandlas efter att trappan har monterats. Eftersom trappan installeras senare, borde man veta dess plats i förväg. Om vi inte kan montera steg på grund av slutbehandlingen, lägger vi de i lager och väntar till beställare kan ta emot oss.

En annan viktig trappasdetalj är räcke, som ska stå fast cirka 90 cm över stegets yta. Hur skulle räcket och dess mönster se ut? Det finns många alternativ och möjligheter. Beställare blir glada när de ser installerade steg, men man blir ännu gladare när räcket färdigställas och installeras. Man kan hitta exklusiva och originella lösningar.

Beroende på komplexiteten i trapptillverkningsprocessen, tar det 1 – 2 veckor för att installera trappan.