• facebook

Informacija apie vykdomus projektus

Įmonė įgyvendina iš dalies ES lėšomis finansuojamus 3 projektus pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę „Dizainas LT“.

• Investicijos į 2-5 m. amžiaus vaikams skirtų kėdučių dizainą
Nr. 03.3.1-LVPA-K-838-01-0090

Tikslas – sukurti kėdutes vaikams, kurios būtų pažintinė-edukacinė priemonė ir leistų vaikams pažinti gyvūnus, formas, spalvas, skaičius, tekstūras ir pan. Taip pat padėtų spręsti ir socialines bei sveikatos problemas. Jaučiame būtinybę investuoti į edukacinių vaikiškų baldų dizaino kūrimą ir taip didinti gaminių patrauklumą.

Projektui įgyvendinti skirta 9 747,00 Eur lėšų iš Europos regioninės plėtros fondo.

• Investicijos į 5-8 m. amžiaus vaikams skirtų kėdučių dizainą
Nr. 03.3.1-LVPA-K-838-01-0082

Tikslas – sukurti kėdutę-daiktadėžę-žaislą. Tai pažintinė-edukacinė priemonė, kuri leistų vaikams išmokti raides, skaičius, skirti spalvas, atpažinti gyvūnus. Tai ir galimybė iš raidžių sudaryti nesudėtingus žodžius.
Projektui įgyvendinti skirta 9 984,60 Eur lėšų iš Europos regioninės plėtros fondo.

• Investicijos į vaikams skirtų baldų dizainą
Nr. 03.3.1-LVPA-K-838-01-0086

Tikslas- sukurti staliuko, spintos-lentynos ir suoliuko dizainą. Baldai turi būti pateikti ne tik kaip vaikų ugdymo, lavinimo, pažinimo, mokymosi priemonė, bet padėtų spręsti ir socialinę problemą – vaikų dalinio neįgalumo poreikius. Baldų gamybos pramonės rinka itin konkurencinga, todėl labai svarbu klientams siūlyti novatoriškus sprendimus ir diegti netechnologines inovacijas.

Projektui įgyvendinti skirta 9 841,50 Eur lėšų iš Europos regioninės plėtros fondo.

Bendra projektų įgyvendinimo trukmė – 12 mėn.( iki 2018m balandžio mėn. 10 d. )
Įgyvendinus projektą, per 3 metus bus pradėta vaikiškų baldų gamyba.