• facebook

Trappsteg

Många tror att trappsteg tillverkas av en massiv träbräda. Trappsteg måste tillverkas av klistrat torkat trä, vilkets fuktighet är 8 – 10 %, lamellens bredd bör vara 5 – 8 cm. på Trappsteget som är klistrat på sådant sätt kommer inte att böja sig eller spricka. När man klistrar steg ska man anpassa lamellernas färg, särskilt när man arbetar med askträ, eftersom det inte är enhetlig, dvs. en ände kan vara brun, medan den andra är ljus.

Trappstegsyta kan beläggas i olika material från träbets och olja till lackering. Slutbehandlingsfärg brukar anpassas till golvfärget eller inredningselement, t. ex. dörr. Dessa lösningar är individuella.

Vi tillverkar trappsteg även separat, man behöver inte beställa trappa. Vi kan montera trappsteg enligt ditt önskemål eller sälja de utan monteringen. Vi säljer de även på vår nätbutik. Om standardiserade trappsteg passar inte, tillverkar vi trappsteg enligt ditt mått.