• facebook

Glass räcken

Räcken i glas ser moderna och smakfulla ut. Ett av de säkraste alternativet av räcken i glas är ett räcke med härdat glas eller härdat – laminerat glas. Om det finns små barn i hushållet är det bäst att välja räcket i glas. Räcken i glas kan vara av två typer, dvs. med stolpar och glas fyllning mellan dem eller utan stolpar, då armstöd sätts direkt på glaset utan stolpar. Avstånd på minst några millimeter lämnas mellan glasen.

Räcken i glas har sina nackdelar. De är inte billiga och de behöver mer tillsyn än andra typer av räcken. Tillverkning och montering av räcken i glas är inte så enkla (särskilt om konstruktion inta har stolpar). En schablon görs till varje romb-ruta och bara då beställs de på glasverkstad. Glas måste härdas för säkerhets skull. Då blir det svårt att krossa det och ifall det händer bryts glaset i ganska små, trubbiga bitar. Glas i räcket kan vara genomskinlig eller matt.