• facebook

Spiraltrappa

Den typen av trappa tar mindre plats än trappor i andra konstruktioner, därför de passar bäst i stugor och vinden.

Nackdel av spiraltrappa

En spiraltrappa är obekväm, eftersom trappan roterar sig efter sin egen axel och det blir svårt att komma förbi, bära upp saker, möbler. Alla steg är trekantiga, därför det finns lite plats för foten när man går ner.

Fördel av spiraltrappa

Den behöver inte mycket utrymme. Trappa med roterande konstruktion är plastisk ock skapar en speciell liten plats design.